top of page

Co to znamená „poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapie“?

Znamená to, že fyzioterapeut musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie. Mít praxi v oboru a navštěvovat pravidelně semináře, kde si doplňuje a rozšiřuje vzdělání. To mu umožní získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut. Pak je potřeba zažádat o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie v místě, kde se nacházejí prostory (mj. splňující nároky hygienické stanice). Takhle napsáno to vypadá velice snadno, ale v současnosti již vím, že jednodušší a levnější je zůstat v oblasti pouze poradenských či regeneračních služeb.

Nicméně mou snahou bylo a je být profesionální. Mou vizí bylo a je získat smlouvy s pojišťovnami. K tomu byly nutné i výše zmíněné kroky. Budu se účastnit výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami vyhlášeného dne 2.12.2013. Jak můžete Vy ovlivnit získání smlouvy? Můžete mě podpořit maily či na facebooku, že by jste uvítali, kdybych ve své praxi poskytovala služby hrazené pojišťovnou. V současnosti situace není příliš optimistická, ale já to chci zkusit, protože nemám co ztratit. Mohu pouze získat výhody pro Vás klienty :-).

bottom of page