top of page

Slupkovité balení bolesti

Fyzioterapeut má hodně společného s detektivem. Proč? Při prvním setkání by měl odhalit příčinu vzniku problémů, v tomto případě bolestí. K tomu nám slouží odebírání anamnézy. Což je soubor otázek týkajících se stávajících problémů, ale i onemocnění a operací z minulosti. Důležitou součástí je také část týkající se zaměstnání, volného času a rodiny. Já sama těmto věcem věnuji podstatnou část prvního setkání. Je to proto, že mě to nasměruje na vhodnou terapii.

V názvu jsem zmiňovala slupkovité balení bolesti. Často se stává, že klient přichází s bolestí, dejme tomu v tomto případě v oblasti pravé lopatky. Pečlivě odebranou anamnézou jsem zjistila, že klientka měla v minulosti bolesti v bederní oblasti. Během terapie jsem toho využila a věnovala se více bederní oblasti, protože docházelo k uvolnění bolesti v oblasti pravé lopatky. Ke zvýšení efektu terapie jsem použila kinesiotapu viz obrázek. Někdy se prostě balí bolesti na sebe jako slupky cibule a je potřeba je „rozbalit“. Čas, který terapeut věnuje anamnéze klienta, nelze podceňovat ani ve fyzioterapii.

bottom of page