top of page

Někdy stačí procházka


Součástí fyzioterapie nejen u dětí s ADHD je zapojování smyslů, ty jsou zdrojem důležitých informací pro mozek. Není potřeba čekat na fyzioterapii nebo platit drahé kroužky, jezdit na exotické výlety. Stačí se jít projít v blízkém okolí, které dítě zná. Můžeme tím podpořit prostorovou orientaci, potrénovat sluchovou i zrakovou paměť. Výhodou je, když si procházku můžeme dopřát třeba v týdenním odstupu a můžeme společně s dítětem sledovat změny v okolí a zapojit tím i časové v...nímání. Během procházky se aktivuje nejen hrubá, ale i jemná motorika rukou, úst i nohou. Můžete začít kdykoliv. Je líp nechat odrážečky doma. Na fotkách jsme přirozeně podpořili prostorové vnímání, hledali jsme místo odkud jsme fotili před týdnem, časové vnímámí jsme zapojili sledováním rostlin na poli, které během týdne vyrostly a pole se zazelenalo(zapojení zraku). Strom ještě více rozkvetl, voněl a čmeláci bzučeli( pomohl nám i čich a sluch).... Tím nejcennějším je společný zážitek a strávený čas, který z nás vytvoří pro danou chvíli rovnocenný tým. Broňa Krajíčková

bottom of page