top of page
Mgr. Bronislava Krajíčková
  • Absolventka bakalářského studia UP LF obor Fyzioterapie 1995 a magisterského studia UK FTVS obor Fyzioterapie 1998

  • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapie sp. zn.: S-MHMP/1410685/13/ZDR

  • Registrovaná fyzioterapeutka s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut registrační číslo 024-0153-1308

  • Členka profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR číslo 1246

V oboru fyzioterapie pracuji od roku 1995, kde jsem začínala s fyzioterapií dospělých s vertebrogenními obtížemi ve FNsP v Ostravě. Od roku 1996 jsem pracovala v soukromém rehabilitačním centru Roseta v Praze a od roku 1998 jsem se tam věnovala fyzioterapii dětí s vadným držením těla, skoliotickým držením těla a skoliózou. S přibývající praxí  a rostoucí potřebou rodičů jsem se začala zabývat problematikou dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, chování, pozornosti a řeči, s dg. ADD, ADHD, UADD. Ve spolupráci  se soukromou speciální školou Integrál jsem si ověřila své poznatky v praxi s pozitivními výsledky. V CKP Roseta vedu externí semináře pro fyzioterapeuty a lékaře na téma Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami. Spolupracuji s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 1 a zapojila jsem se do projektu Kreativní školky. 

 

bottom of page