top of page

Součásti fyzioterapie

 • Rehabilitační anamnéza, kineziologický rozbor, rehabilitační plán

 • Myofasciální techniky a mobilizace

 • Senzomotorika 

 • Metody na neurofyziologickém podkladě

 • Analytická léčebná tělesná výchova (dechová gymnastika)

 • Kinesiotaping

 • Nácvik a reedukace pohybových stereotypů

 • Instruktáž  k domácímu cvičení

 • Poradenství ke zlepšení psychofyzické rovnováhy

 • Konzultace

Jak pracuji

Upřednostňuji holistický (celostní) přístup vycházející z mých znalostí a zkušeností.

Klienty se snažím zainteresovat ​na terapii tak, aby se naučili zacházet se svým tělem i duší dle antické filozofie nazývané kalokagathia (ideál harmonického souladu těla a ducha).

U dětských klientů podporuji především přirozený rozvoj po stránce pohybové i psychické.

K tomu využívám nejen rehabilitační, ale i mezioborové znalosti.

 

Fyzioterapií léčím

 • ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou)

 • Dyspraxie (porucha koordinace)

 • Specifické vývojové dysfunkce (čtení, psaní, počítání)

 • Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (vývojová dysfázie)

 • Školní nezralost

 • Aspergerův syndrom

 • Vadné držení těla

 • Skolióza (vybočení páteře)

 • Bolesti zad a hlavy

 

Spolupráce

Spolupracuji především s následujícími partnery:

 

 • Centrum hiporehabilitace Mirákl / Mgr. Kateřina Maříková

 • Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU

 • Centrum komplexní péče Roseta

 • Centrum komplexní péče Sámova

 • PaedDr. Daniela Švancarová, speciální pedagog

 • PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, psycholog a speciální pedagog

 • Mgr. Martina Simonidesová, specialista na grafomotoriku

 • Komplexní pohybové centrum Theragym / Mgr. Petr Šádek, Ph.D.

 • Výživová poradna FitActiv / Mgr. Kateřina Kolišová

 • Jitka Nagy, FELDENKRAIS® Practitioner 

bottom of page