top of page

Součásti fyzioterapie

  • Rehabilitační anamnéza, kineziologický rozbor, rehabilitační plán

  • Myofasciální techniky a mobilizace

  • Senzomotorika 

  • Metody na neurofyziologickém podkladě

  • Analytická léčebná tělesná výchova (dechová gymnastika)

  • Kinesiotaping

  • Nácvik a reedukace pohybových stereotypů

  • Instruktáž  k domácímu cvičení

  • Poradenství ke zlepšení psychofyzické rovnováhy

  • Konzultace 

bottom of page