top of page

Ucelená (komprehenzivní) rehabilitace dětí s ADHD

Koncept práce s hyperaktivními, školně nezralými dětmi či dětmi s poruchou pozornosti nebo s dysfunkcemi by měl být ucelený (komprehenzivní). Na svých seminářích demonstruji na připojeném obrázku. V současnosti je však ve středu škola někdy rodiče, ale ne dítě. Naprosto absentuje fyzioterapie. A to přesto, že se u dětí projevují poruchy vnímání a motoriky.

Za to, že se domluvím se speciálními pedagogy a pronikla jsem do světa speciální pedagogiky vděčím paní Doc. Černé. Ta byla původní profesí rehabilitační pracovnice a pak vystudovala speciální pedagogiku, věnovala se lehkým mozkovým dysfunkcím. Když jsem za ní přišla v roce 2001 a začala jí povídat své zkušenosti a poznatky z praxe, tak mě poslouchala a pak to začala "překládat" do terminologie spec. pedagogů. Byla první, kdo mě pochopil.

Za svůj malý úspěch považuji spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami v Praze a blízkém okolí od nich mám zpětnou vazbu, že mezioborová spolupráce má efekt. Proto nepoužívám termín fyzioterapie, ale ucelená rehabilitace.


bottom of page