top of page

Diagnostika ADHD

V současnosti je ADHD=Hyperkinetická porucha klasifikována jako psychiatrická diagnóza a bohužel se řeší medikací už i u lehčích forem ADHD. Tuto poruchu aktivity a pozornosti má 12% dětí v populaci.

Americká psychiatrická asociace vypracovala diagnostická kritéria pro ADHD. Zkuste se začíst a zaškrtněte příznaky, které máte Vy nebo Vaše dítě (podle toho koho hodnotíte).

Diagnostická kritéria pro diagnózu ADHD podle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual)

A. Porucha, trvající nejméně 6 měsíců, při níž se objevují následující symptomy, a to v takové míře, že projevy dítěte neodpovídají jeho věku:

 1. Často si neklidně pohrává s rukama, bezúčelně pohybuje nohama anebo se vrtí na židli.

 2. Dítě má potíže s tím, aby vydrželo klidně sedět, i když je o to požádáno.

 3. Lehko je vyruší vnější stimuly.

 4. Ve hrách s pevně stanovenými pravidly mu dělá potíže vyčkat, dokud na ně nepřijde řada.

 5. Často vyhrkne odpověď na otázku ještě předtím, než ji ten, kdo se ptá, vůbec stačil vyslovit.

 6. Dělá mu potíže řídit se instrukcemi jiných osob, například mu dělává potíže dokončit nějakou práci.

 7. Dělá mu potíže soustředit se, ať už na úkoly, nebo při hrách.

 8. Často odbíhá od jedné nedokončené činnosti ke druhé.

 9. Dělá mu potíže hrát si tiše.

 10. Často je nadměrně povídavé, překotně hovoří.

 11. Často přerušuje jiné nebo jim skáče do řeči, plete se do her jiných dětí.

 12. Často to vypadá, jako že neposlouchá, co se mu říká.

 13. Často ztrácí věci, které jsou nezbytné pro školní práci či celkově pro různé důležité činnosti, ať už doma nebo ve škole.

 14. Často se zapojuje do fyzicky nebezpečných činností, aniž by bralo v úvahu možné následky, například vbíhá do vozovky, aniž by se předtím rozhlédlo

B. Nemoc se začíná výrazněji projevovat obvykle před sedmým rokem.

C. Nemoc nesplňuje kritéria vše zachvacující vývojové poruchy.

Jak jste dopadli? Kolik příznaků jste měli?

 • U dětí předškolního věku musí být přítomno 10 ze 14 příznaků.

 • U dětí mladšího školního věku musí být přítomno 8 ze 14 příznaků.

 • U dětí staršího školního věku musí být přítomno 6 ze 14 příznaků.

Na základě tohoto manuálu a zkušeností z praxe jsem přesvědčena, že by se diagnostika měla dělat nezávisle minimálně 3 odborníky, pedagogem a rodiči. Jen tak lze stanovit „objektivně“ diagnózu.

Broňa Krajíčková

bottom of page