top of page

MABC 2 testování dyspraxie

MABC 2 testování i v Újezdě :-) Pomáhá potvrdit či vyvrátit podezření na vývojovou dyspraxii. Také pomáhá specifikovat, zda porucha pozornosti způsobuje poruchu smyslového vnímání a pohybu. Nebo je tomu naopak. Zároveň svým členěním upozorní, kde je větší problém. Zda v jemné motorice, hrubé, rovnováze, koordinaci oko-ruka..... Zatím od dětí zpětná vazba pozitivní. Testování je baví. Za mě lepší možnost komunikovat s PPP, SPC, neurology, ale i pedagogy. A co je podstatné? Objektivizace mého podezření.

bottom of page