top of page

Podmínky úhrady fyzioterapie pojišťovnou

Platí pro klienty zdravotních pojišťoven 201, 207, 209 a 213
Poukaz na vyšetření/ošetření FT


Pro úhradu fyzioterapie zdravotní pojišťovnou je třeba předložit tento poukaz vystavený lékařem (pediatrem, praktickým nebo rehabilitačním lékařem, ortopedem, neurologem, psychiatrem). Platnost poukazu je 7 dní.

Mám nasmlouvány tyto výkony pro odbornost 902 (fyzioterapeut s VŠ vzděláním), které musí být na poukazu uvedeny:

  • 21001 - Komplexní kineziologické vyšetření

  • 21003 - Kontrolní kineziologický rozbor

  • 21215 - Léčebná tělesná výchova - Instruktáž a zácvik pacienta a rodinných příslušníků

  • 21221 - Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

  • 21225 - Léčebná tělesná výchova individuální - Kondiční a analytické metody

  • 21413 - Techniky měkkých tkání

  • 21415 - Mobilizace páteře a periferních kloubů

bottom of page